Reklamační řád

Reklamační řád – dle zákona č.40/1964Sb.

Platný pro prodejnu a e-shop U Zvířátek Richard Kadlec

Kupující je povinen zkontrolovat při přebrání zboží, zda obal není porušen a zboží poškozeno, či odcizeno. Pokud ano, je povinen o vzniklé skutečnosti sepsat se zástupcem doručovatele protokol o poškození balíku a informovat prodejce. Za škody způsobené během přepravy nese plnou odpovědnost přepravce.

Obdrží-li kupující zboží v neodpovídající kvalitě, projeví-li se v záruční době závada, případně snížená jakost, je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího odpovědnost za vady zboží. Za vady zboží nelze považovat změny, které vznikly nesprávnou manipulací či nesprávným používáním.

Reklamace musí být vyřešena v zákonné lhůtě 30dnů ode dne podání, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Reklamace je podmíněna průkazností nákupu zboží daňovým dokladem – paragon nebo faktura.

Nedílnou součástí záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce.

Záruční doba na námi prodávané výrobky je v souladu se zákonem 24 měsíců od data prodeje, pokud není stanoveno jinak.

Zboží je nutné reklamovat čisté, suché, v hygienicky nezávadném stavu, kupující doručí výrobek na vlastní náklady prodávajícímu se všemi doklady a návody, které k výrobku obdržel.

Reklamační řízení probíhá v místě provozovny U Zvířátek Richard Kadlec.

Tento reklamační řád nabývá platnosti 17. 3. 2016. Změny vyhrazeny.

Jsme na facebooku!

Přidejte se k nám a získejte informace o slevách a akcích z první ruky!

Magazín můj mazlíček

Přihlaste se k odběru novinek a naše nejlepší články budeme zasílat rovnou do vaší e-mailové schránky.